e-Öğrenme Standartları

e-Öğrenme ve e-Öğrenmede ortamları oluşturma, içerik hazırlama ve sunmada kullanılan bilişim teknolojileri hızla gelişmektedir.    Hepsi arasında uyumluluk olması ve sorunla karşılaştırılmaması için belli standartların olması gerekmektedir.    Bu standartlarıdan en yaygın kullanılan SCORM'dur. Scorm (Shareble content object reference model - Paylaşılabilir içerik nesne referans modeli)

Sunuyu izlemek için tıklayınız...