EĞİTİM SİTELERİNİN YÖNETİMİ
Eğitim kurumlarında internete dayalı ve internet destekli eğitim ortamlarının çoğalmasıyla birlikte, eğitim hizmeti veren sitelerin planlanması ve denetimiyle ilgili süreçlerin yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi’nde uzaktan öğretim yapan öğrenciler için yayınlanan eğitim siteleriyle örgün öğretim gören öğrencilerin derslerini desteklemek amacıyla yayın yapan eğitim sitelerinin yönetiminde yaşanan deneyimler değerlendirilerek, değişik ölçeklerde hedef kitleye sahip eğitim sitelerinin ortak sorunları ve bu sorunlara getirilen çözümler incelenmiştir.