E-ÖĞRENMEDE SANAL ŞİRKET UYGULAMASI

Bu çalışmada, internete dayalı bir program olan Bilgi Yönetimi Önlisans Programında öğrencilere yazılım kullanımı öğretimi ve işletme deneyimi kazandırmak amacıyla kurgulanan bir işletme ortamı incelenmektedir. Öğrencilere sunulan bu sanal işletme ile ilgili çeşitli roller tanımlanmakta, bu rollere uygun çeşitli görevler verilmektedir.  Verilen görevler bireysel çalışmaya yönelik olduğu gibi takım çalışmasına yönelik de olabilmektedir.  Öğrenciler tıpkı bir işletme çalışanı gibi görevlerini yerine getirirken öğretilen yazılımları iş ortamında nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır. Tüm bu çalışmalar kurgulanan işletmenin, çalışma portalı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrenciler işletme ortamında yaşayabilecekleri problemlere çözüm bulma becerilerini geliştirerek işletme deneyimi kazanmaktadır.