Breeze ile Akademik Danışmanlık
İşletmelerde gelişen bilgisayar teknolojileri kullanarak veri ve enformasyon yönetimi yapılmaktadır. Bu işleyişin verimli ve etkili olabilmesi için gerekli işgücünü yetiştirmeye yönelik programlar açılmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bu amaçla açılan programların başında gelmektedir. Programda uygulanmakta olan Akademik Danışmanlık hizmetinde kullanılan teknolojiden kaynaklanan iletişim ve uygulama eksikliklerini bulunmaktadır. Bu çalışmada Akademik Danışmanlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla yeni sesli, görüntülü ve etkileşimli Akademik Danışmanlık hizmetinin tasarımı ve kullanımını araştırılmaktadır.