TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖRGÜN ÖĞRENİMDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME

Çevrimiçi öğrenme, gerek öğrencilere ve gerekse öğretim elemanlarına önemli olanaklar ve kolaylıklar sağlaması nedeniyle, sadece uzaktan öğretimde değil, örgün öğretimde de eğitsel sürece katılmaktadır. Örgün öğretimde, öğretimin temel içeriği yüzyüze eğitimle sunulmakta, çevrimiçi öğrenme ortamları ise içeriği destekleyici ders materyalleri olarak verilmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir İçerik Yönetim Sistemi ya da Öğretim Yönetim Sistemi de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında; ders içeriği, çevrimiçi tartışma araçları, ilan panoları, sohbet oturumları, ders içi değerlendirme araçları, öğrenci kişisel sayfaları gibi eğitsel etkinlikler yer alabilmektedir. Öğrenciler ve öğretim elemanları bu ortamlara eşzamanlı ya da eşzamansız olarak katılabilmektedirler. Öğrenen birey için çevrimiçi ortamlar birçok avantaj sağlamaktadır. Ders ile ilgili bilgi eksiklerini tamamlamayı sağlamakta, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmekte, geri bildirimde bulunabilmelerini sağlamakta, ders saati dışında öğretim elemanı veya diğer öğrenciler ile iletişim kurabilmeyi sağlamaktır. Öğretim elemanları için ise dersi daha etkin biçimde sunma ve öğrencilerin verimliliğini arttırma olanağı sağlamaktadır.

Bu araştırma Türkiye’deki yüksek örgün öğretim kurumlarında, çevrimiçi öğrenme ortamlarının hangi düzeyde kullanıldığını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Çalışma, çevrimiçi öğrenme etkinlikleri bulunan üniversitelerin belirlenmesi ve bu üniversitelerde kullanılan çevrimiçi öğrenme ortamlarının neler olduğunun saptanmasını kapsamaktadır.