İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi
Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın en önemli etkilerinden birisi de bilgi çalışanlarının veri ve enformasyon çığının altında kalmasıdır. Bilgi çalışanlarının iş yapma alışkanlıklarının bu baskının altından kalkabilecekleri biçimde yeniden tasarlanmaları ve bu bilgi dalgasını yönetebilme becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda açılmaya başlayan internete dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programları bireyleri bu yetilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada bilgi yönetimi eğitiminin özellikleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı örneği ele alınarak incelenmiştir.