Synthroid is prescribed in cases of hypothyroidism or thyroidectomy (surgical removal of the thyroid gland) and in circumstances where it becomes necessary to restrain the secretion of TSH http://edmeds24h.com/synthroid/ (thyroid stimulating hormone). It is often prescribed against weight gain because thyroxin controls the metabolism, although it is not an appetite suppressant (anorectic).

Kimler Online

Şu anda 1 misafir bağlı

Anasayfa
AÖF Sınavları
Bir Açıköğretim Fakültesi öğrencisi sınavlara nasıl hazırlanmalıdır?

Uzaktan eğitim alan bir öğrenci örgün öğrencilere göre daha avantajlıdır. İstediği yer, zamanda istediği konulara çalışma özgürlüğüne sahiptir. Bir programa devam zorunluluğu bulunmadığı için özgürdür. Öncelikle öğreticisi kendisi olmalıdır. Bunun için nasıl öğrendiğini keşfetmesi gerekir. Yani "Öğrenmeyi öğrenmelidir" yoksa çalıştığı dersinde verimli olamayacaktır.

Bir AÖF öğrencisine sunulan öğrenme ortamları oldukça fazladır. Temel eğitim kaynağı öncelikle kitap, sonra akademik danışmanlıkla, televizyon programları ve internet kaynaklarıdır. Fakat günümüzde teknolojinin yaygınlaşması sayesinde internet ortamında yani Açıköğretim Fakültesi e-Öğrenme Portalında bütün bu ortamlar bir arada sunulmaktadır. Bu nedenle öğrenenlerin en çok takip ettikleri öğrenme ortamı olma yolundadır.

Eş zamanlı e-danışmanlık sisteminin uygulamasında sanal sınıflardan yararlanılıyor. Öğrenciler, derslerinin eş zamanlı e-danışmanlık odalarında sorularına hemen yanıt alabiliyor, diğer öğrencilerin sorularına verilen cevapları görebiliyor, duyuru panosundan danışmanların duyurularını okuyabiliyor. Danışmanlar da sorulara yazılı, çizimle veya sesli yanıt verebilme imkanına sahip bulunuyor.

Eş zamanlı e-danışmanlık hizmeti iktisat ve işletme fakültelerinin 4. sınıfındaki uluslararası işletmecilik, maliye politikası, Türkiye ekonomisi, vergi hukuku, uluslararası mali ilişkiler, yerel yönetimler, siyaset bilimi, örgütsel davranış, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi, muhasebe denetimi ve mali analiz, sermaye piyasaları ve finansal kurumlar, stratejik yönetim, girişimcilik, iktisat tarihi, iktisadi kalkınma ve büyüme, finansal ekonomi, uluslararası çalışma normları, endüstri ilişkileri ve Türk dili derslerinde veriliyor.

Böylece AÜ, uzaktan eğitim sisteminde internete dayalı verilen e-alıştırma, e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-sesli kitap ve e-danışmanlık hizmetlerine şimdi de sanal odalarla eş zamanlı e-danışmanlık hizmetini eklemiş oldu.

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/EszamanliDanismanlik.aspx  sayfasından erişebilirsiniz.

Devamını oku...
 
Kariyer ve Kişisel Gelişim İçin e-Öğrenme
Kişisel gelişim ve kariyerini ilerletmek isteyen bireylere yönelik olarak Anadolu Üniversitesi uzaktan öğrenme sistemi bünyesinde e-Sertifika Programları açılmıştır. Zaman problemi yaşayan, üniversitede eğitim alma imkânı bulamayanlar ile kendini geliştirmek isteyenler için, Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları yaşam boyu öğrenme olanağı sunmaktadır. Lise ve dengi okullardan mezun ya da önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimlerinden birini tamamlayan herkes e-sertifika programlarına başvurabilir. Kayıtlar 05.02.2007 – 23.02.2007 tarihleri arasında internet üzerinden http://e-sertifika.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
Devamını oku...
 
Mobil Öğrenme
Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen merkezi açıköğretim sisteminin e-öğrenme hizmetlerinden her yıl daha fazla sayıda öğrenci yararlanmaktadır. 2004–2005 öğretim yılında Açıköğretim e-Öğrenme Portalında sunulan e-Kitap, e-Alıştırma, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Televizyon ve e-SesliKitap hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı iki yüz bini geçmiştir. Bu çalışmada açıköğretim eöğrenme hizmetlerinden mobil aygıtlar aracılığıyla yararlanmak isteyen öğrencilerin sahip olduğu olanaklar değerlendirilmiştir. Dizüstü ve tablet bilgisayarlar, telefonlu ve telefonsuz cep bilgisayarları, taşınabilir medya oynatıcıları, mp3 çalarlar ve akıllı telefonlar olmak üzere yedi gruptaki mobil aygıt, çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım açısından incelenmiştir.

http://www.bilgi.aof.edu.tr/yayinlar/2006/acikogretimdemobilogrenme.ppt 

http://www.bilgi.aof.edu.tr/yayinlar/2006/acikogretimde_mobil_ogrenme.pdf

http://www.mobilogrenme.net

 
Macromedia Breeze

Macromedia Breeze, temel Breeze Platformundan ve uygulama işlevselliğini sağlayan üç adet modülden oluşmaktadır. Breeze, bu bileşenlerin bazıları ya da tümüyle kullanılabilir: Breeze Presentation, Breeze Training ve Breeze Live.

Devamını oku...
 
e-Öğrenme Nedir?
Teknolojisinin hızlı gelişimi eğitime olumlu yansımış ve eğitim ortamlarında değişmeler sağlamıştır.1980 ’li yıllardan sonra bilgisayar destekli eğitim ortamı ortaya çıkmıştır. 1994 ’lü bilgisayarlar arası kurulan internet ağının gelişmesi ile eğitim internet ortamına taşınmıştır. Internet destekli eğitimde hızla gelişmiş ve 2000 ’li yıllardan itibaren hayatımızın her yönünde karşımıza çıkan teknoloji E-öğrenme olarak isim değiştirmiştir. E-Öğrenme bilgisayar destekli eğitimin olumlu yönlerini geliştirmiş ve birçok olumsuzluğunu da teknoloji sayesinde ortadan kaldırmıştır.
Devamını oku...
 
Çevrimiçi e-Öğrenme Ortamları
Genel olarak çevrimiçi e-Öğrenme ortamları, “öğreten ile öğrenenin aynı mekânda (bazen de aynı zamanda) bulunmadan yaşadıkları eğitsel iletişim ve etkileşim ortamları” olarak nitelendirilebilir. Bu nitelendirme, “öğretenin, öğrenenlere bir sınıf ortamında (belirli bir tarih ve saatte) aktarması gereken bilgiyi (ders içeriğini), uygun internet ya da intranet teknolojileri kullanarak hazırlaması ve sunması süreci” olarak da ifade edilebilir. Çevrimiçi e-Öğrenme ortamları, eğitsel içeriğin bazen doğrudan, bazen de dersi destekleyici materyaller olarak aktarımına dayalı sistemler biçiminde kullanılabilmektedir. Eğitsel içerik, bu ortamlarda, Web teknolojisine uygun olarak tasarlanıp üretilmiş metin, resim, canlandırma, ses ve görüntü dosyalarının, etkileşim katılarak dağıtılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Devamını oku...
 
Uzaktan Eğitim Kavramları

Uzaktan eğitim, uzaktan öğretim, e-öğrenme, uzaktan öğrenme, açık öğrenme, dağıtık öğrenme, eşzamanlı öğrenme, tele-öğrenme, esnek öğrenme gibi kavramlar öğrenci ve öğretmenin fiziksel olarak ayrı yerlerde oldukları bir eğitim sürecini tanımlamak için kullanılan kavramlardan bir kaçıdır.  

Uzaktan eğitim kavramı, bu kavramlar arasında yıllardır en yaygın olarak kullanılanıdır. Uzaktan eğitim, fiziksel olarak ayrı ortamlarda yer alan öğretme ve öğrenme süreçlerini çok güzel bir şekilde tanımlamaktaydı. Ancak son yıllarda “uzaktan öğrenme” kavramı özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı (Picciano, 2001). Her ne kadar uzaktan öğrenme ve uzaktan eğitim kavramları birbirlerinin yerine kullanılıyorlarsa da, uzaktan öğrenme kavramı öğreneni daha çok vurgulamaktadır. Gerçekten de son yıllarda öğrenci-merkezli öğrenme kavramı, öğrenme etkinliği uzaktan olsun olmasın, her türlü eğitim ortamı için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Öğrenci merkezli öğrenme kavramı öğrencinin kendi öğrenme etkinliği ile ilgili olarak sorumluluk aldığı ortamlar için kullanılmaktadır. Uzaktan gerçekleştirilen öğrenmelerde öğrenciye büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden de uzaktan öğrenme kavramı bu tür ortamlar için daha uygun bir terimmiş gibi görünmektedir.  

Kaynak: Türkiye Bilişim Vakfı 2003 yılında hazırlanan  e-Öğrenme Kılavuzudur. 

Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 52 - 58 Toplam 58
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

rxmedes