Synthroid is prescribed in cases of hypothyroidism or thyroidectomy (surgical removal of the thyroid gland) and in circumstances where it becomes necessary to restrain the secretion of TSH http://edmeds24h.com/synthroid/ (thyroid stimulating hormone). It is often prescribed against weight gain because thyroxin controls the metabolism, although it is not an appetite suppressant (anorectic).
Anasayfa arrow İşbirliği ile Öğrenme arrow e-Öğrenmede Ekip Çalışmasının Faydaları
e-Öğrenmede Ekip Çalışmasının Faydaları PDF Yazdır E-posta

Çevrimiçi öğrenmeyi bugünlerde destekleyenler çevrimiçi öğrenmenin ve eğitimin gelişmesi için etkin stratejileri aramaktadırlar. Araştırmacılar çevrimiçi öğretimin tasarlanması, uygun teknolojilerin kullanılmasını, eğitim performanslarının geliştirilmesini,  öğrencilerin bu teknikleri daha zengin ve daha etkin kullanılmalarını sağlayacak yollar üzerinde odaklanmaktadırlar (Tu Hisiung, 2004). 


Çevrimiçi ortamda ekip çalışması ile öğrenmede öğrenciler aslında birbirleri ile internet aracılığı ile iletişim kurarlar. Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenmede ise öğrenciler, öğrenmeleri için küçük gruplara ayrılırlar ve kendi grup üyeleri ile internet aracılığı ile görüşürler. Çevrimiçi eğitimin göreceli yeniliği birçok eğitimciyi etkilemiştir. Felder (1995) ‘a göre eğitimciler çevrimiçi ekip uygulamalarında ilk defa bu tür kursa gelen öğrencilerden yana büyük dirençler ve karşı koymalar yaşamaktadırlar. Bu karşı koymaların temel nedeni öğrencilerin kendi öğretmenlerine ihtiyaç duydukları her şeyi soramamalarından kaynaklanmaktadır. Felder ve Brent (2001), akademik kurumlarda öğrencilerin mutlu edilmediğini fakat bundan ziyade öğrenciler gerçek dünya sorunlarının çözümüne hazırlandığını söylemektedir.

Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme öğrencilere ekip çalışmasının yararını ve ekip oyuncusu olarak gerçek dünya dinamiklerinde nasıl giriş yapacaklarını göstermektedir.

Olgiun ve arkadaşları (2000), ekip çalışması ile öğrenmenin iki faktörün uygulanması ile başarıya ulaşacağını söylemiştir. 1) Ekip tanımlamaları 2) İletişim toplantılarının eş zamanlı ve eşzamansız olarak kurulmasıdır. Ekip içindeki öğrencilere görevlerin paylaştırılması işbirliği sürecini çevrimiçi ortamda başarılması için büyük ölçüde önemlidir.

 Ekip Çalışmasının Faydaları Nelerdir?

Günümüzde bilgi ekonomisi işbirliği kavramı üzerine inşa edilmektedir. Bilgiyi küresel pazarda rekabetçi bir ürün veya hizmete dönüştürme becerisini kazanmış firmalar, bilgi paylaşımı ve işbirliğine, bilgiyi edinme sürecini kısaltan bir araç olarak bakıyorlar (http://www.teknoport.com.tr, 2006).

Ekipler, kendisini meydana getiren bireylerin toplamından ayrı ve fazla bir yapıdır. Ekibi meydana getiren bireylerin ayrı ayrı çalışmalarında başaracaklarından daha fazla ve daha iyi bir iş yapabilir (Özsoy, 1969).

Araştırmacılar, işbirliği ekiplerinde öğrenmede öğrencilerin katılımının fazla olduğu, yüksek öğrenme oranları çıktığı, akademik ve üniversite ortamında daha üst düzeyde başarı getirdiği bulgularını elde etmişlerdir (Roberts, 2004; Panitz, 1996; Felder ve Brent, 1994; Milis, 1996; Johnson ve Johnson, 2001;  Felder ve Brent, 1994). Roberts (2004) ’e göre ekip ile öğrenme sürecinin öğrencilerin bireysel saygınlığını arttırdığına ve sınıf kaygısını düşürdüğüne inanmaktadır.

Hiltz (1998) ‘, Çevrimiçi kursların potansiyel negatif etkilerinden birisinin düşük sosyal ilişkiler” olduğunu bununda ötesinde daha ileride işbirliğine dayalı öğrenme stratejileri internet tabanlı kursların daha etkin hale gelmesine ihtiyaç duyacağından bahsetmiştir. Çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin uzaktan eğitim öğrencileri için birçok üstünlüğü yanında sınırlılıkları da bulunmaktadır. Ama hangisinin daha fazla olduğu tahmin edilmemektedir (Aktaran: Roberts, 2004).

Öğrenciler kendi ekiplerinde ve ekip faaliyetlerini yönetmede yardımcı olması için iki farklı yöntem uygulamaktadırlar.

 

1)       Bilginin nasıl elde edileceğinin tanımlanması ve sorunun çözümü için kaynakların kullanılması: Her bir ekip sorun çözümü işine başladığında ekip üyelerinin sorun çözümünde kullanması için çok çeşitli bilgi ve kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Hangi bilgilerin ve kaynakların kullanılacağı ekip tarafından tanımlanmalıdır (Bridges, 1992; Sharen&Sharen, 1994). Bu karmaşık sorun çözme deneyimi şunları içine alır:     

 

    • Çeşitli kaynakların değerlendirilmesi
    • Bu kaynaklardan hangi bilgilerin kendileri ile ilgili olduğunun tanımlanması ve karar verilmesi
    • Daha sonraki çalışmalarında bunların hangilerini kullanılacağının belirlenmesi

 

2)       Proje ve sorun çözümü etkinliklerinde bireysel ve ekip zamanlarının tanımlanması ve hesaplanması (Barrows 1996, Bridges 1992, Sovery&Duffy 1995) : Her bir ekibe görevlerin tamamlanması için kendi zamanlarını nasıl en iyi şekilde kullanacaklarını belirlemeleri konusunda izin verilmelidir. Bunun yanında hem kişisel hem de ortak katkılara ne ölçüde ihtiyaçları olduğunu hesaplamaya da ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların ortaya çıkması için ekipteki her bir birey düzenli olarak rapor yayınlamalıdır. Bu raporlarda ekip üyesinin ne kadar katkı sağladığı, diğerlerinin ekibe ne kadar katkı sağladığı ve proje sürecinin nasıl gittiği değerlendirilmelidir. Her bir ekip üyesi öğretmene değerlendirme yapması, teşhis ve sorunları azaltması için çalışmalarına bakması için izin vermelidir (Aktaran: Nelson, 1999).

 

 
< Önceki   Sonraki >
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.