Synthroid is prescribed in cases of hypothyroidism or thyroidectomy (surgical removal of the thyroid gland) and in circumstances where it becomes necessary to restrain the secretion of TSH http://edmeds24h.com/synthroid/ (thyroid stimulating hormone). It is often prescribed against weight gain because thyroxin controls the metabolism, although it is not an appetite suppressant (anorectic).
Anasayfa arrow Makaleler arrow Açık ve Uzaktan Eğitimle ilgili literatürde yer alan terimler
Açık ve Uzaktan Eğitimle ilgili literatürde yer alan terimler PDF Yazdır E-posta

Açık ve Uzaktan Eğitimle ilgili literatürde yer alan terimler ve terminolojide bu çeşitliliği değerlendirme

Öncelikle kavramların faklılığını ve birbiri içinde yer almasını göz önünde bulundurmalıyız. Açıköğretim (Open Education) ve Uzaktan Eğitim (Distance Education) kavramları aynı şeyler değildir. Açıköğretim, eğitim kurumuyla olan ilişkinin öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlarının göz önüne alınarak tasarlandığı esnek ve yaygın eğitim politikalarının uygulandığı eğitim modellerine verilen addır. Uzaktan eğitim ise, bir örgün öğretim kurumunun mevcut ders programının kampus dışına (ev, ofis, öğrenme merkezleri) iletişim araçları ile sunulmasını kapsar.

Açık ve Uzaktan Eğitimde gün geçtikçe yeni terimler literatüre eklenmektedir. Günümüzde uzaktan öğretimde içerik ve yöntemler teknoloji ile değişmekte ve gelişmektedir. Ortam bağımlılığı teknoloji sayesinde yok olmaktadır. Teknolojinin olduğu her yer eğitim ortamına dönüşmektedir. Sanal üniversite kavramı ortaya çıkmıştır. Yeni çıkan her teknoloji ile birlikte bu teknolojinin terimleri eğitim alanında kullanılmaya başlanılmaktadır. Bunun sonucunda terminolojideki çeşitlilik hızla artmaktadır.

Uzaktan eğitim, sanal üniversiteler ile yaygınlaşacak ve “öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek yaşam boyu öğrenmenin yolu açılacaktır. Her yeni teknoloji uzaktan eğitime yön verecek ve yeni terimleri literatüre kazandıracaktır.

  Uzaktan eğitim :Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği resmi veya kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan öğrenme : Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir. Sanal sınıf : Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup. e-Öğrenme (e-Learning) : İnternet, bir ağ veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. m-Öğrenme (m-Learning) : Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. Web tabanlı uzaktan eğitim : Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir. Yaşam boyu öğrenme : Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde olması durumudur. Eş zamanlı (senkron) öğrenme : Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme. Çevrimiçi öğrenme : Bir ağ üzerinden sunulan içerikle gerçekleştirilen öğrenmelerdir. Eş zamanlı (Senkron) uzaktan eğitim : Öğrenenlere aynı anda ancak farklı ortamlarda sunulan eğitim Eş zamansız (asenkron) uzaktan eğitim : Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir. Karma / Harmanlanmış (Blended) eğitim: Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir. Öğrenme : İnsanlar yaşamları boyunca karşılaştıkları çeşitli durumlarla etkileşim içinde olurlar. Öğrenme bu etkileşim sonucunda kişide oluşan bilişsel ve davranışsal değişimlerdir. Öğrenme yoluyla insanlar bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanırlar. ÖYS - Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS:Learning Management System ): Farklı zamanlı veya harmanlanmış eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim yazılımıdır. İçerik: Uzaktan eğitimde belli standartlarda hazırlanarak öğrenciye sunulan, belirlenmiş eğitim süresi içinde öğrenilmesi hedeflenen eğitsel konu materyalidir. Video Teleconference: İki yönlü görüntünün gerçekleştiği telekonferanstır. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE): Bilgisayar yoluyla gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak eğitim çevresini iyileştirmeyi hedefleyen bir programdır.

 
< Önceki   Sonraki >
© 2019
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.