Synthroid is prescribed in cases of hypothyroidism or thyroidectomy (surgical removal of the thyroid gland) and in circumstances where it becomes necessary to restrain the secretion of TSH http://edmeds24h.com/synthroid/ (thyroid stimulating hormone). It is often prescribed against weight gain because thyroxin controls the metabolism, although it is not an appetite suppressant (anorectic).
Anasayfa arrow Kaynaklar
UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİN UYGULAMALAR PDF Yazdır E-posta

UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİN UYGULAMALAR İÇİN FAKÜLTE STRATEJİLERİ VE YÖNETSEL STRATEJİLER 

Son on yıldır, endüstriyel teknoloji alanındaki profesyoneller “teknoloji” çeşitlerindeki ilerlemeye şahit oldular. Bu gelişmelerden de çok çeşitli çevrelerdeki öğrencilere eğitimsel materyallerin tanıtımında yararlanıldı. Bu teknolojiler 16 mm. filmlerini, eğitimsel film şeritlerini( filmstrips) , 35 mm lik slaytları( slides), öğretimsel video-kasetleri, bilgisayarları, bilgisayar temeli öğretimi içermektedir. Teknik donanım ve yazılım sistemleri bu zaman dilimi içinde çeşitlenip daha değerli hale gelir iken, bu sistemler genellikle, geleneksel kurumların grup temelli ya da bireysel öğretim temelleri üzerinde, eğitimsel materyallerin öğrencilere dağıtımı konusu ile ilgileniyorlardı.

Devamını oku...
 
Uzaktan Eğitim Ekonomisi PDF Yazdır E-posta

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, 21.yüzyıl toplumunu bilgi toplumuna dönüştürürken, bireylerin eğitim-öğretim çağlarını da tüm yaşama yaymıştır. Yaşam boyu öğrenme felsefesiyle birlikte eğitim yönlü talep artışının karşılanmasında geleneksel eğitim olanaklarının yetersiz kalması, teknoloji yoğun bir eğitim modeli olan Uzaktan Eğitimin yaygın kullanımına neden olmuştur. Uzaktan Eğitimin yaygınlaşmasının bir diğer nedeni; geleneksel eğitime göre

Uzaktan Eğitim ekonomisinin farklı özelliklere sahip olması ve pek çok uygulamada uygun tasarımla özellikle birim maliyetler açısından daha ucuz olabilmesidir. Bu bildiride; Uzaktan Eğitim ekonomisi ve özellikleri üzerine odaklanılmış ve Uzaktan Eğitim maliyetleri farklı sınıflar içerisinde geleneksel eğitimle karşılaştırılarak incelenmiştir.

 

Devamını oku...
 
Uzaktan Eğitim Kılavuzu PDF Yazdır E-posta
Bu kılavuz 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Ülkemizde e-Öğrenme konusundaki en kapsamlı kaynaklardan biridir. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Devamını oku...
 
EĞİTİM SİTELERİNİN YÖNETİMİ PDF Yazdır E-posta
Eğitim kurumlarında internete dayalı ve internet destekli eğitim ortamlarının çoğalmasıyla birlikte, eğitim hizmeti veren sitelerin planlanması ve denetimiyle ilgili süreçlerin yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi’nde uzaktan öğretim yapan öğrenciler için yayınlanan eğitim siteleriyle örgün öğretim gören öğrencilerin derslerini desteklemek amacıyla yayın yapan eğitim sitelerinin yönetiminde yaşanan deneyimler değerlendirilerek, değişik ölçeklerde hedef kitleye sahip eğitim sitelerinin ortak sorunları ve bu sorunlara getirilen çözümler incelenmiştir.
Devamını oku...
 
E-ÖĞRENMEDE SANAL ŞİRKET UYGULAMASI PDF Yazdır E-posta

Bu çalışmada, internete dayalı bir program olan Bilgi Yönetimi Önlisans Programında öğrencilere yazılım kullanımı öğretimi ve işletme deneyimi kazandırmak amacıyla kurgulanan bir işletme ortamı incelenmektedir. Öğrencilere sunulan bu sanal işletme ile ilgili çeşitli roller tanımlanmakta, bu rollere uygun çeşitli görevler verilmektedir.  Verilen görevler bireysel çalışmaya yönelik olduğu gibi takım çalışmasına yönelik de olabilmektedir.  Öğrenciler tıpkı bir işletme çalışanı gibi görevlerini yerine getirirken öğretilen yazılımları iş ortamında nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır. Tüm bu çalışmalar kurgulanan işletmenin, çalışma portalı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrenciler işletme ortamında yaşayabilecekleri problemlere çözüm bulma becerilerini geliştirerek işletme deneyimi kazanmaktadır.

Devamını oku...
 
Breeze ile Akademik Danışmanlık PDF Yazdır E-posta
İşletmelerde gelişen bilgisayar teknolojileri kullanarak veri ve enformasyon yönetimi yapılmaktadır. Bu işleyişin verimli ve etkili olabilmesi için gerekli işgücünü yetiştirmeye yönelik programlar açılmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bu amaçla açılan programların başında gelmektedir. Programda uygulanmakta olan Akademik Danışmanlık hizmetinde kullanılan teknolojiden kaynaklanan iletişim ve uygulama eksikliklerini bulunmaktadır. Bu çalışmada Akademik Danışmanlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla yeni sesli, görüntülü ve etkileşimli Akademik Danışmanlık hizmetinin tasarımı ve kullanımını araştırılmaktadır.
Devamını oku...
 
TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖRGÜN ÖĞRENİMDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PDF Yazdır E-posta

Çevrimiçi öğrenme, gerek öğrencilere ve gerekse öğretim elemanlarına önemli olanaklar ve kolaylıklar sağlaması nedeniyle, sadece uzaktan öğretimde değil, örgün öğretimde de eğitsel sürece katılmaktadır. Örgün öğretimde, öğretimin temel içeriği yüzyüze eğitimle sunulmakta, çevrimiçi öğrenme ortamları ise içeriği destekleyici ders materyalleri olarak verilmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir İçerik Yönetim Sistemi ya da Öğretim Yönetim Sistemi de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında; ders içeriği, çevrimiçi tartışma araçları, ilan panoları, sohbet oturumları, ders içi değerlendirme araçları, öğrenci kişisel sayfaları gibi eğitsel etkinlikler yer alabilmektedir. Öğrenciler ve öğretim elemanları bu ortamlara eşzamanlı ya da eşzamansız olarak katılabilmektedirler. Öğrenen birey için çevrimiçi ortamlar birçok avantaj sağlamaktadır. Ders ile ilgili bilgi eksiklerini tamamlamayı sağlamakta, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmekte, geri bildirimde bulunabilmelerini sağlamakta, ders saati dışında öğretim elemanı veya diğer öğrenciler ile iletişim kurabilmeyi sağlamaktır. Öğretim elemanları için ise dersi daha etkin biçimde sunma ve öğrencilerin verimliliğini arttırma olanağı sağlamaktadır.

Bu araştırma Türkiye’deki yüksek örgün öğretim kurumlarında, çevrimiçi öğrenme ortamlarının hangi düzeyde kullanıldığını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Çalışma, çevrimiçi öğrenme etkinlikleri bulunan üniversitelerin belirlenmesi ve bu üniversitelerde kullanılan çevrimiçi öğrenme ortamlarının neler olduğunun saptanmasını kapsamaktadır.

Devamını oku...
 
Information Management Education on the Internet PDF Yazdır E-posta
One of the most important effects of computerization in institutions is that information workers cannot deal with data and information load. The work habits of the information workers needs to be planned in such a way that they will become able to cope with this pressure and they need to be equipped with skills necessary for managing such an information load. Internet-based information programs which have been recently opened in Turkey aim to equip individuals with those qualifications. In this study, the characteristics of the information management education were examined taking into consideration the Open Education Faculty Information Management Program example at Anadolu University.
Devamını oku...
 
İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi PDF Yazdır E-posta
Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın en önemli etkilerinden birisi de bilgi çalışanlarının veri ve enformasyon çığının altında kalmasıdır. Bilgi çalışanlarının iş yapma alışkanlıklarının bu baskının altından kalkabilecekleri biçimde yeniden tasarlanmaları ve bu bilgi dalgasını yönetebilme becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda açılmaya başlayan internete dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programları bireyleri bu yetilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada bilgi yönetimi eğitiminin özellikleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı örneği ele alınarak incelenmiştir.
Devamını oku...
 
E - ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE AÇIK KODLU YAZILIMLARIN KULLANILMASI PDF Yazdır E-posta
E-öğrenme süreçlerinde maliyetleri düşürmenin en etkili yöntemlerinden birisi açık kodlu yazılımların kullanılmasıdır. E-öğrenme projelerinin tasarımı, gerçekleştirilmesi ve uygulanması süreçlerinin her aşamasında ihtiyaç duyulan yazılımların her birisi için açık kaynak kodlu ya da ücretsiz bir çok yazılım bulmak olanaklıdır. Bu çalışmada; e-öğrenme tasarımında, içerik yönetiminde ve sunucularda kullanılabilecek açık kodlu ya da ücretsiz dağıtılan yazılım çeşitleri incelenmekte ve değerlendirilmektedir.
Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 43 - 52 Toplam 52
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.